Kohtla-Järve linn

Muistsetel aegadel võis praeguse Kohtla-Järve aladel eristada 36 asulat. Esimene viide Järve küla kohta oli 1241. a Taani hindamisraamatus, samuti mainitakse seal praegust Kukruse (Kukarus) linnaosa. Arvatavasti poleks praeguse Kohtla-Järve kohale linna kunagi kerkinudki, kui mitte põlevkivi ehk "tahke nafta" lademed poleks siin nii suured olnud. 1919. a loodi Eesti Vabariigis koondis Riiklik Põlevkivitoostus ja põlevkivi kaevandati nii maaalustes käikudes kui ka pealmaakarjäärides. Kohtla raudteejaama lähedusse ehitati 1924.a põlevkiviõli tootmise vabrik, mille kõrvale kerkis Kohtla-Järve nimeline töölisasula. Peale sõda, 15.juunil 1946.a, sai põlevkivibasseini peamine asula linna staatuse. Praegu ligikaudu 50 000 elanikuga Kohtla-Järve koosneb kuuest linnaosast: Järve, Ahtme, Kukruse, Oru, Sompa ja Viivikonna (koos Sirgala aleviga).