Põlevkivimuuseum ja projektid.

PKM projektialane tegevus on mitmekülgne, rakendame seda nii sisemises tegevuses kui osaleme rahvusvahelistes projektides.

Sisemistest projektidest olulisemad on:
Fotokogu digiteerimine (teostus 90%), alustati 10.06.2006 vabatahtlike abiga, aastatel 2007 ja 2008 oli kaasfinantseerimine Kultuuriministeeriumi poolt;
Kunstikogu digiteerimine (teostus 95%), alustati 01.03.2008 viidi läbi ainult muuseumi spetsialistide poolt;
Elektroonilise andmebaasi loomine (teostus alla 10%), väga värske osa meie igapäeva töös, milles jõudumööda osalevad mitmed muuseumi töötajad.

Jäädvusta ennast ajalukku on eriprojekt ajaloo talletamiseks, mille algatasime 25.04.2009, s.o video intevujuud peamiselt eakate kaevuritega. Intervjueerijad on olnud Sergei Korotkov, Ainar Varinurm, Deniss Aleksejev ja Eeva Kesküla. Enim on seni teinud Eeva Kesküla.

10 FOTOT on näituste projekt, kus antakse mitteproffesionaalidele võimalus esitleda kümmet fotot, millel peaks olema üks läbiv mõte ning samas saada reaalse näituse kogemus, koos sinna juurde kuuluvate tegevustega annotatsioonist näituse mahavõtmiseni. Igalt näituselt annetatakse vähemalt üks foto Põlevkivimuuseumi fotokogusse.

TOSIN FOTOT on näituste projekt proffesionaalsetele fotograafidele ning läbivateks märksõnadeks on Põlevkivimaa või –tööstus. Igalt näituselt annetatakse vähemalt üks foto Põlevkivimuuseumi fotokogusse.

Põlevkivimuuseum on küll tehnikamuuseum, kuid meie erilaadne ja vähekasutatud kunstikogu on andnud tegevust ja avastamist nii meile kui kolleegidele.
Rohkem infot vaata alalõigust kunst.

Fondinäitus on kord aastas, veebruaris, eksponeeritav valik meie kunstikogust. Eesmärgiks oli 5-6 aastaga anda külastajatele võimalus näha enamust meie kunstikogust. Esimene fondinäitus avati 15.02.2007 ning nüüdseks on neid olnud juba neli.

Tuttavad pildid oli ühekordne näitus-fotokonkurss tutvustamaks meie kunstikogus leiduvaid töid Kohtla Järve linna vaadetega erinevatest aastakümnetest. Fotokonkursi ülesandeks oli leida koht, kus kunstnik oma töö tegi ning pildistada „tänast“ vaadet samast kohast.

Virtuaalne turism – see oli mahukaim seni läbiviidud rahvusvahelistest projektidest. Koostöös Vene Muuseumiga (St.Peterburg, Venemaa) koostati virtuaalne näitus (DVD-l) „Eesti kunstnikud Venemaal, vene kunstnikud Eestis“ (kaasfinantseerimine Inetrreg III B).