"Virtuaalne filiaal"

PKM "Vene Muuseumi Virtuaalne filiaal" on koostööprojekt, mille raames luuakse informatsiooni ja hariduskeskuste võrgustik. Keskuste peamine eesmärk on avardada võimalusi tutvumaks Vene Muuseumi kollektsioonidega.

PKM "Vene Muuseumi Virtuaalne filiaal" avati Kohtla-Järvel 15.oktoobril 2005.aastal. See oli esimene omataoline väljaspool Venemaad. Meie keskus koosneb erinevatest osadest: - teadus- ja haridustsoon - kuhu on koondunud keskuses olevad trükised, multimeedia programmid ja videofilmid, mis annavad võimaluse iseseisvalt tutvuda Vene Muuseumi fondidega ja vene kunstiajalooga; - multimeedia tsoon - kus on 40 kohta vaatajatele ning kus korraldatakse mitmekülgseid programme, milledes on kasutatud infotehnoloogia erinevaid lahendusi.

Vaatajatele korraldatakse virtuaalseid ekskursioone Vene Muuseumi saalides ja lossides, loenguid ja konverentse kunsti, kultuuri ja ajaloo teemadel kooliõpilastele, üliõpilastele, õpetajatele, linna organisatsioonidele ja külalistele ning väliskülalistele.

Hetkel videoteegis üle 50 ühiku Vene Muuseumi materjalidega Vene ja maailma kunstipärandist. Oktoobrist 2006 alustati valmisprogrammide tõlkimisega eesti keelde ning on alustatud kontaktiotsinguid teiste Euroopa muuseumidega videoteegi täiendamiseks. Aktiivselt tehakse koostööd linna koolidega ning koolide kunsti- ja infotehnoloogia õpetajatega.