Kohtla-Järve

Põlevkivimuuseum 

Asutatud 31.märtsil 1966 ning tänase päevani toimiv ainus muuseum maailmas selles valdkonnas. Kuni 1999.aasta kevadeni asus Kohtla-Järve Vanalinnas, endises „Põlevkivi Tööstuse” kontorihoones. Aastal 1998, kui Kohtla-Järve Linnavalitsus võttis muuseumi riigilt üle, võeti vastu ka otsus selle üleviimiseks Linnavalitsuse hoonesse. Seal avati 1999.aastal uus püsiekspositsioon, mis oli juba kolmas muuseumi ajaloos. 2006.aasta novembrist algas taas kolimine ning mais 2007 avati püsiekspositsioon Kohtla-Järve Kukruse linnaosas. Antud koht oli sümboolne, sest just Kukrusel alustati 1916 põlevkivi all-maa kaevandamist ning teiseks, kuid olulisemaks faktoriks oli asukoht Tallinn-Peterburi maantee vahetus läheduses ning võimalus võtta külastajaid vastu ka puhkepäeviti. Seoses kolimisega püsiekspositsiooni ei muudetud.

Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi  ajalugu

Esimene muuseumi hoone

1969-1999 

Teine muuseumi hoone

1999-2006

Kolmas muuseumi hoone

2006-2016 

Praegune muuseumi hoone

Püsiekspositsioon

Püsiekspositsioon

Kolmas kolimine algas 2016 aastal. Uues (tänases) asukohas tegeleti esmalt ruumide remondiga ning asuti koostama uut ekspositsiooni, mis avati 12.juunil 2019.a. Külastajatel on võimalus tutvuda põlevkivi, kui maavara kasutamise ajalooga ja tänapäevaga. Püsiekspositsiooni ilmestavad mitukümmend kunstiteost, mida võib võtta ka omaette näitusena.

 

Muuseumi fondides on uurijate käsutuses üle 30000 säiliku, kus majandusajaloo kõrval on ka üle 900 kunstiteose. Ajutiste näituste korraldamiseks on Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumil kasutada avar Valge saal ja Linnavalitsuse fuajee. Mõlemad asuvad Kohtla-Järve Järve linnaosas.