Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum

Kohtla-Järve Museum of Oil Shale

Кохтла-Ярвеский Музей Сланца

NB! Püsiekspositsioon ajutiselt suletud näitusesaali remondiks.

NB! Permanent exhibition temporarily closed to repair exhibition hall.

NB! Постоянная экспозиция временно закрыта для ремонта выставочного зала.